Warunki handlowe

Towar znajdujący się na naszych stronach internetowych mogą zakupić zarówno podmioty prawne jak i fizyczne pod warunkiem przestrzegania podanych niżej zasad.

Dane kontaktowe dostawcy:

Nazwa handlowa   

Ulica i numer

Kod pocztowy i miasto
Kraj:

IN-ECO, spol. s r.o.

Radlinského 13

034 01 Ružomberok

Republika Słowacji

REGON:

NIP:

REGON Z VAT:

Wpis do rejestru

31644392
2020577526
SK2020577526
Spółka wpisana do Rej. Handlowego przy Sądzie Okręgowym Žilina, Odd.: Sp. z o.o, nr akt: 3118/L.
 

Bank:

ČSOB Ružomberok: 4014584391/7500, IBAN: SK19 7500 0000 0040 1458 4391

Telefon/Tel. komórkowy

E-mail:
+421 44 430 46 62
eshop@in-eco.sk
 

Odbiór zamówień przez e-sklep:

nonstop
 

Godziny otwarcia: Od poniedziałku do piątku od 8.00 do 16.00 godz.

Sobota – Niedziela: NieczynneZatvorené

 

Odpowiedzialny kierownik:

Igor Tomek
 

Zakład: IN-ECO, spol. s r.o.
Radlinského 13
034 01 Ružomberok
Republika Słowacji
 
Organ nadzorczy: Inspektorat S‎łowackiej Inspekcji Handlowej z siedzibą w Žiline

dla Kraju Žilinskiego

Predmestská 71

011 79  Žilina 1

tel.: 041/7632 130

e-mail: za@soi.sk

 


Artykuł I.
Definicje

1. Administratorem strony internetowej (e-sklepu) jest firma IN-ECO, s.r.o., z siedzibą Radlinského 13, 034 01 Ružomberok.
2. Sprzedawcą jest IN-ECO, z o.o., z siedzibą ul. Radlinského 13, 034 01 Ružomberok, spółka handlowa zarejestrowana w Rejestrze Handlowym Sądu Rejonowego Žilina, Wydział: zoo, pod numerem: 3118/L.
3. Dostawcą towarów i usług oferowanych w e-sklepie https://shop.in-eco.pl/ jest spółka IN-ECO, s.r.o., z siedzibą Radlinského 13, 034 01 Ružomberok.
4. Nabywcą jest każda osoba odwiedzająca sklep internetowy, która dokonała zamówienia za jego pośrednictwem. Za Konsumenta uważa się osobę fizyczną, która podczas zawierania i realizowania umowy konsumenckiej nie działa w ramach przedmiotu własnej działalności gospodarczej, zatrudnienia lub zawodu.
5. E-sklepem jest system komputerowy umieszczony w sieci internetowej z dostępem publicznym, który umożliwia zamawianie towarów lub usług.
6. Towarami lub usługami są wszelkie produkty opublikowane na stronach e-sklepu.
7. Zamówienie powstaje w wyniku potwierdzenia procesu zamawiania w e-sklepie po wybraniu towarów lub usług przez kupującego łącznie z całkowitym wypełnieniem formularza zamówień.
8. Kupujący w pełni uznaje komunikację elektroniczną przede wszystkim za pośrednictwem e-sklepu, komunikacji e-mailowej, jak również komunikacji telefonicznej.

Artykuł II
Cena

1. Wszystkie ceny podane przy towarze są końcowe łącznie z 20% VAT.
2. Sprzedający jest związany ceną podaną na stronie e-sklepu w momencie wykonywania zakupu.

Artykuł III
Zamówienie

1. Zamówienie powstaje w wyniku potwierdzenia procesu zamawiania w e-sklepie po wybraniu towarów lub usług przez kupującego łącznie z całkowitym wypełnieniem formularza zamówień.
2.  W celu poprawnego wykonania zamówienia należy koniecznie wypełnić wymagane dane w zamówieniu i wybrać możliwość transportu oraz zapłaty za zamówiony towar lub usługi.
3. Wysyłając zamówienie Kupujący zgadza się z ceną za zamówione towary i usługi a tym samym zamówienie staje się wiążące dla konsumenta.
4. W wyniku potwierdzenia zamówienia przez sprzedającego zostaje zawarta umowa kupna, którą można zmieniać, anulować lub uzupełniać wyłącznie na podstawie wzajemnego porozumienia pomiędzy Kupującym a sprzedającym, o ile ustawa lub inny przepis prawa nie określa inaczej.
5. Po utworzeniu zamówienia w e-sklepie zostaje wygenerowany dla Kupującego e-mail z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia przez e-sklep. Niniejszy e-mail stanowi potwierdzenie towaru w znaczeniu ust. 3 niniejszego artykułu.
6. Wysyłając zamówienie Kupujący jest zobowiązany do zapłacenia ceny kupna za zamówiony towar.

Artykuł IV
Warunki płatności

1. Za towar oraz usługi w e-sklepie można płacić w następujący sposób:
a. płatność za pobraniem (płaci się bezpośrednio kurierowi przy odbiorze towaru)
b. płatność przy odbiorze osobistym w punkcie sprzedaży
c. płatność na podstawie zaliczkowej faktury – z góry, towar będzie wysyłany po wpływie środków pieniężnych na nasze konto,
d. płatność na podstawie faktury z terminem płatności podanym na fakturze,
e. płatność na podstawie bonu upominkowego.
2. Bon upominkowy stanowi przedpłaconą objętość środków pieniężnych, które kupujący może wykorzystać przy zakupie na podstawie wolnych przedpłaconych środków pieniężnych. Na bonie jest podana data ważności kuponu. Wartość nominalną bonu upominkowego można uzgodnić z kupującym.
3. Dopłaty do poszczególnych możliwości płatności podano w art. VI niniejszych warunków handlowych.
4. Sprzedający może udzielić kupującemu określone rodzaje rabatów:
a. rabat z ceny za rejestrację w e-sklepie,
b. rabat za powtórzony zakup,
c. rabat na podstawie jednorazowego kuponu rabatowego,
5. Udzielonych rabatów nie można kumulować:

Artykuł V
Warunki dostawy

1. Sprzedający ma obowiązek w terminie do 30 dni od zawarcia umowy kupna wysłać kupującemu towar, o ile nie uzgodnili inaczej, lub też jeśli przy towarze nie został podany dłuższy termin dostawy.
2. Jeżeli towar znajduje się w magazynie wysyłany jest wg możliwości w jak najkrótszym, czasie.
3. Jeżeli w zamówieniu znajduje się więcej towarów i usług, a części z nich nie ma w magazynie, kupujący zostaje przez nas poinformowany o możliwościach częściowych dostaw.
4. Wraz z towarem do klienta zostaje wysłana również faktura (dokument podatkowy), instrukcja oraz pozostałe dokumenty do towaru lub usług od producentów.
5. Za miejsce realizacji jest uważane miejsce, do którego towar jest dostarczany.
6. Sprzedający realizuje transport do kupującego za pośrednictwem firmy kurierskiej,

Artykuł VI
Opłaty za transport, opakowanie i możliwości zapłaty

1. W przypadku zapłaty z góry na konto bankowe na podstawie faktury zaliczkowej lub za pośrednictwem bramek płatniczych naliczamy opłatę za transport.:
a. przy transporcie firmą kurierską z terminem doręczenia do 4 dni roboczych po wysłaniu z naszego magazynu.
b. przy transporcie firmą kurierską z terminem doręczenia do 4 dni roboczych po wysłaniu z naszego magazynu.
2. Sprzedający może uzgodnić z Kupującym również inne, niż standardowe (ww) procedury dostawy towarów lub świadczenia usług oraz cen tych usług.
3. Sprzedający może wysłać kupującemu towar będący natychmiast dostępny, natomiast pozostałą część zamówienia doręczy dodatkowo w ustawowym terminie, jednakże pod warunkiem, iż Kupujący nie zostanie obciążony żadną dodatkową opłatą pocztową, oprócz tej, która została wliczona w zamówieniu.

Artykuł VII
Przeniesienie prawa własności

1. Nabywca uzyskuje prawo własności towaru dopiero po zapłaceniu całkowitej ceny zakupu. Do momentu przeniesienia prawa własności ze Sprzedawcy na Konsumenta, który ma produkt w posiadaniu, Konsument wykonuje wszystkie obowiązki związane z przechowywaniem rzeczy oraz jest zobowiązany do bezpiecznego przechowywania produktów i usług na własny koszt i oznaczenia ich w taki sposób, aby w każdych okolicznościach były identyfikowalne jako produkt Sprzedawcy.
2. W przypadku złożenia reklamacji na towar lub usługi, które znajdują się jeszcze w posiadaniu Sprzedawcy, Sprzedawca jest zobowiązany do przyjęcia reklamacji na takie towary lub usługi tylko w przypadku, gdy cena zakupu została w pełni uiszczona, chyba że Strony postanowią inaczej.

Artykuł VIII
Odstąpienie od umowy kupna

1. Kupujący ma prawo zrezygnować z zamówionego towaru lub usługi w ciągu24 godzin od momentu zawarcia umowy kupna bez opłat za odstąpienie od umowy kupna przy towarze, który jest produkowany na zamówienie, zgodnie ze specjalnym zamówieniem konsumenta lub specjalnie dla jednego konsumenta.

Artykuł IX
Prawo konsumenta do zwrotu towaru bez podania przyczyny i informacje dla konsumenta

1. Na podstawie ustawy nr 102/2014 Dz.U. RS o ochronie praw konsumenta przy sprzedaży towaru lub świadczenia usług na podstawie umowy zawartej na odległość lub umowy zawartej poza lokalem zakładu Sprzedającego oraz o zmianie i uzupełnieniu niektórych ustaw (dalej nazywana "Ustawą"), zgodnie z § 7 i późniejszymi konsument ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia odbioru towaru. Jeżeli przedmiotem umowy kupna jest dostawa towarów, konsument ma prawo do odstąpienia od umowy również przed dostawą towaru.
2. Konsument jest zobowiązany, o ile chce skorzystać z tego prawa, do jak najszybszego doręczenia na piśmie najpóźniej ostatniego dnia określonego terminu pod adresem kontaktowym sprzedawcy lub nadania takiego odstąpienia na poczcie najpóźniej ostatniego dnia terminu pod adresem podanym w kontaktach. Po ogłoszeniu o odstąpieniu od umowy Konsument jest zobowiązany do osobistego wysłania lub dostarczenia przedmiotu umowy, od której odstępuje wraz z całą dokumentacją - np. oryginał faktury, instrukcja i inna dokumentacja towaru, która została dostarczona wraz z towarem, nie później niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy (§ 10 ust. 1 ustawy). Zalecamy, aby Kupujący zrobił na własny użytek kopię faktury i wysłał towar listem poleconym oraz jako przesyłkę ubezpieczoną.
3. Sprzedawca zwróci zapłaconą sumę za towar / usługę wraz z kosztami wysyłki zgodnie z postanowieniem  §9 ust. 3.) ustawy nr 102/2014 Dz. U. jak również kosztami ewidentnie poniesionymi w związku z zamówieniem towaru w przeciągu 14 dni od daty dostarczenia odstąpienia od umowy, jednakże nie jest zobowiązany do zwrotu pieniędzy przed doręczeniem towaru lub otrzymaniem od Konsumenta potwierdzenia o wysyłce towaru, to nie dotyczy sytuacji, gdy Sprzedawca zaproponował osobisty odbiór towaru. W przypadku odstąpienia od umowy, przedmiotem której jest sprzedaż towaru, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu płatności Konsumentowi do czasu, gdy towar zostanie mu doręczony lub do momentu, kiedy Konsument potwierdzi wysyłkę towaru z powrotem do Sprzedawcy, chyba że Sprzedawca zaproponuje odbiór towaru osobiście lub za pośrednictwom osoby przez siebie upoważnionej. W przypadku odstąpienia od umowy zgodnie z niniejszym artykułem, Konsument ponosi jedynie koszty zwrotu towaru Sprzedawcy lub osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do przejęcia towaru.
4. Prawo odstąpienia od umowy nie ma zastosowania do towarów i usług określonych w § 7 ust. 6 pkt. a) do l) ustawy nr 102/2014. Dz.U. RS
5. Konsument ponosi odpowiedzialność za każde obniżenie wartości, spowodowane w trakcie jego używania wykraczające poza ramy konieczne do ustalenia funkcjonalności i właściwości towaru.

Artykuł X
Odpowiedzialność Sprzedawcy za wady towaru i postępowanie reklamacyjne

Odpowiedzialność Sprzedawcy za wady towarów i usług jest określona w osobnym dokumencie nazwanym „Procedura reklamacyjna“ umieszczonym na stronie internetowej Sprzedawcy.
Artykuł XI
Gwarancja jakości
1.Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady, które posiada sprzedawany przedmiot w momencie przejęcia towaru przez Nabywcę. Jeżeli nie dotyczy to rzeczy, które się szybko psują lub rzeczy używanych, Sprzedawca jest odpowiedzialny za wady towaru, które pojawią się po przejęciu towaru w okresie gwarancyjnym.  Okres gwarancyjny na towar dostarczony przez Sprzedawcę wynosi 24 miesięcy, ale jeżeli na towarze lub opakowaniu lub w instrukcji jest wskazany okres użytkowania, okres gwarancyjny nie wygasa przed upływem tego okresu. Okres gwarancyjny rozpoczyna się w momencie odbioru towaru przez Nabywcę.  
2.Gwarancja nie obejmuje utraty pojemności baterii, która jest wymagana do korzystania z zamówionego towaru ani na jej całkowite wyładowanie spowodowane normalnym zużyciem i czasem użytkowania. Cechą produkcyjną sprzedawanej baterii jest zdolność do utrzymania takiej samej jakości jak w momencie sprzedaży tylko przez okres sześciu miesięcy od daty rozpoczęcia użytkowania, a po tym okresie wszelkie oznaki dotyczące cech baterii w postaci utraty jej wydajności są jedynie oznaką jej naturalnego zużycia, co nie uważa się za wadę baterii.
3.Nabywca, który wykazuje zainteresowanie zakupem towaru z baterią, przejawia jednocześnie wolę rozpoczęcia korzystania z baterii w dniu ich otrzymania.  Przejaw zainteresowania Nabywcy dostarczaną baterią o cechach podanych w instrukcji, zgodnie z postanowieniem  § 496 ust. 1 Kodeksu Cywilnego, uważa się za akceptację cech, przeznaczenia i jakości sprzedawanej baterii.
4.Gwarancja nie obejmuje normalnego zużycia przedmiotów (lub ich części) spowodowanego użytkowaniem. Krótszy okres użytkowania produktu nie może być uznawany za wadę, nie jest też możliwe składanie takich reklamacji, jak na wadę powstałą w okresie gwarancyjnym.

Artykuł XII
Prawa i obowiązki stron umowy

1. Stronami umowy są sprzedający i kupujący
2. Kupujący ma obowiązek:
a. odebrać zamówiony towar,
b. zapłacić za towar sprzedającemu uzgodnioną opłatę,
c. skontrolować przy odbiorze, czy opakowanie ew. sam towar nie został naruszony .
3. Sprzedający ma obowiązek:
a. dostarczyć towar do klienta w wymaganej jakości, ilości i po uzgodnionej cenie,
b. wraz z towarami lub dodatkowo przekazać klientowi wszystkie dokumenty odnośnie towaru, takich jak faktura za towar, arkusz reklamacyjny, instrukcję obsługi w ujednoliconej formie w języku słowackim.
Information about GDPR - Ustawę o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000)
Podczas zamawiania / rejestracji zostaniesz poproszony o podanie swych danych osobowych (imię, nazwisko, tytuł, stałe miejsce zamieszkania, adres dostarczenia towaru oraz usług, numer rachunku bankowego, kontakt telefoniczny oraz e-mailowy, rodzaj i numer dowodu tożsamości). Dane są potrzebne do dostarczenia zamówionego towaru na podany przez Ciebie adres. Firma IN-ECO, spol. s r.o. prowadząca internetowy sklep oświadcza, że wszystkie dane osobowe uważane są za poufne i są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. W żadnym przypadku nie udostępniamy tych danych trzeciej stronie z wyjątkiem zewnętrznych przewoźników. Zapewniamy, że Twoje dane osobowe nie zostaną wykorzystane do celów marketingowych.

Informacje o wykorzystywaniu danych osobowych


W związku z przetwarzaniem danych osobowych udzielamy zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych następujących informacji.
Administratorem, który określił cele i sposoby przetwarzania danych osobowych jest firma IN-ECO, s.r.o. z siedzibą IN-ECO, spol. s r.o., Radlinského 13, 034 01 Ružomberok, Republika Słowacka, NIP UE: SK2020577526

Minimalizujemy zakres danych osobowych, które są przez nas przetwarzane, na poziom dostateczny do jakościowej realizacji usług, których od nas oczekujesz, w sposób zgodny z obowiązkami wynikającymi z ustawy. Przetwarzamy następujące dane osobowe naszych klientów: imię, nazwisko, tytuł, adres stałego miejsca zamieszkania, adres dostarczenia towaru i usługi, numer rachunku bankowego, kontakt telefoniczny oraz e-mailowy, rodzaj i numer dowodu tożsamości.

Twoje dane osobowe przetwarzane są przede wszystkim w celu zawierania umów kupna, których przedmiotem jest dostarczenie naszych towarów i usług. Działalność ta obejmuje przede wszystkim przyjmowanie zamówień i ich realizację, wystawianie rachunków oraz faktur (dokumentów VAT), ewidencję płatności, wysyłkę towaru pod wskazanym adresem. W celu spełniania wszystkich ustawowo wymaganych obowiązków dane osobowe przetwarzane są również dla potrzeb prowadzenia księgowości, czy załatwiania reklamacji. W niektórych przypadkach może się okazać potrzebne przetwarzanie danych osobowych również dla potrzeb sporów sądowych.

Twoje dane osobowe są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami, wyłącznie w zgodzie z postanowieniami prawa w sytuacjach, kiedy przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji umowy (na przykład umowy kupna) a Ty jesteś stroną umowy, lub żądasz od nas podjęcia konkretnych kroków przed zawarciem umowy (na przykład rejestracji w e-shopie).


Dane osobowe mogą zostać podczas przetwarzania udostępnione następującym kategoriom odbiorców:
•    Firmy kurierskie i doręczające
•    Podmioty świadczące usługi IT oraz operatorzy telekomunikacyjni
•    Biura prawne i adwokackie
•    Sądy oraz organy ścigania
•    Biura księgowe, audytorzy oraz doradcy podatkowi

In the case of contracts, we store your personal data in case for the duration of our contractual relationship, including conditions governing guarantee and returns . To comply with legal obligations, we will process your personal data for the period required by law.

Podczas przetwarzanie Twoich danych jesteśmy przygotowani do realizacji Twoich praw:
•    dostępu do własnych danych osobowych oraz prawa wiedzieć, w jakich celach są przetwarzane, kim są odbiorcy Twoich danych osobowych, jaki jest czas ich przetwarzania.
•    wprowadzania poprawek, jeśli Twoje dane osobowe nie są prawdziwe lub uległy zmianie,
•    usunięcia danych osobowych, jeśli są niezgodne z prawdą albo są przetwarzane niezgodnie z prawem.
•    Twoje dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody, którą możesz kiedykolwiek odwołać, masz też prawo do
•    ograniczenia przetwarzania,
•    przeniesienia danych do innego administratora,
•    złożenia skargi do organu nadzoru, którym jest Urząd ochrony danych osobowych Republiki Słowackiej

Z powyższych uprawnień możesz skorzystać dzwoniąc na numer telefonu +421/44/4304662, pisemnie pod adresem IN-ECO, spol. s r.o., Radlinského 13, 034 01 Ružomberok, Republika Słowacka, lub wysyłając wiadomość elektroniczną na adres e-mail info@in-eco.sk.

Na Twoją prośbę odpowiemy darmowo w terminie do 30 dni. Jeśli Twoja prośba będzie w sposób oczywisty nieuzasadniona lub powtarzająca się, mamy prawo do zażądania odpowiedniej opłaty administracyjnej na pokrycie kosztów związanych ze świadczeniem takiej usługi.

W przypadku prośby o informacje możesz się do nas zadzwonić na numer +421/44/4304662, napisać pod adresem IN-ECO, spol. s r.o., Radlinského 13, 034 01 Ružomberok, Republika Słowacka lub wysłać wiadomość na e-mail info@in-eco.sk.

Artykuł XIV
Alternatywne sposoby rozstrzygania sporów

1. Nabywcy – Konsumenci są uprawnieni do korzystania z internetowej platformy rozstrzygania sporów (zwanej dalej „IRS“) w celu rozwiązywania własnych sporów, w wybranym przez siebie języku. Nabywca – Konsument w celu znalezienia alternatywnego sposobu rozstrzygnięcia własnego sporu może skorzystać z platformy IRS, która jest dostępna na stronie internetowej http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Nabywca – Konsument przy składaniu zgłoszenia na platformie IRS wypełnia elektroniczny formularz skargi. Informacje, które przedstawi, muszą być wystarczające do określenia odpowiedniego podmiotu alternatywnego sposobu rozwiązywania sporów online. Nabywca-Konsument może załączyć dokumenty na poparcie swojej skargi.

Artykuł XV
Postanowienia końcowe

1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany i uzupełniania niniejszych Ogólnych warunków handlowych oraz warunków reklamacji również bez wcześniejszego powiadomienia Kupującego. W razie zmiany ogólnych warunków umów lub warunków reklamacji cały proces zakupów podlega tym ogólnym warunkom handlowym, które obowiązywały w momencie składania zamówienia przez Kupującego i są one dostępne na stronie internetowej sprzedawcy.
2. Integralną częścią niniejszych ogólnych warunków handlowych są również warunki reklamacji.
3. Składając zamówienie, kupujący przeczytał ogólne warunki handlowe oraz warunki reklamacji i zgadza się z ich treścią.
4. Niniejsze ogólne warunki handlowe i warunki reklamacji dostępne są do wglądu Kupującego w siedzibie spółki jak również są opublikowane na stronie internetowej e-sklepu.
5. Stosunki prawne podlegają prawu Republiki Słowackiej, zwłaszcza ustawie nr 40/1964 Dz. U., Kodeksowi Cywilnemu, ustawie nr 250/2007 Dz.U., o ochronie praw konsumentów, ustawie nr 102/2014 Dz.U., o ochronie konsumenta przy sprzedaży towarów lub oferowaniu usług na podstawie umowy zawartej na odległość lub umowy zawartej poza lokalem Sprzedawcy oraz o zmianie i uzupełnieniu niektórych przepisówUstawie nr 22/2004 Dz.U. o handlu elektronicznym oraz o zmianie i uzupełnieniu ustawy nr 128/2002 Dz.U. o kontroli państwowej nad rynkiem wewnętrznym w sprawach dotyczących ochrony konsumentów oraz o zmianie i uzupełnieniu niektórych ustaw w brzmieniu ustawy nr 284/2002 Dz.U. jak też Ustawie nr 513/1991 Dz.U. Kodeks handlowy.
6. Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe wraz z ich integralnymi częściami wchodzą w życie z dniem 1.7.2019 r.